Οι ελλείψεις στη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αναδείχτηκαν, μεταξύ άλλων, στο συνέδριο «Brussels Economic Forum» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, όπως επισημαίνει σημερινό δημοσίευμα του κοινοτικού δελτίου Agence Europe.

Όπως υπογραμμίζεται, κατά την περίοδο 2009-2014, η Ε.Ε. επιχείρησε να αποκαταστήσει τις αδυναμίες στην οικονομική και νομισματική ένωση μέσω της ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, πιστεύοντας ότι οι ρίζες της οικονομικής κρίσης βρίσκονταν στις χώρες «που πραγματοποιούσαν δημοσιονομικές υπερβολές».

Μάλιστα, χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του πρώην στελέχους της ΕΚΤ Γεργκ Άσμουσεν ο οποίος δήλωσε ότι «η ταυτόχρονη διεύρυνση και εμβάθυνση της ΕΕ δεν λειτούργησε» και ότι «η ΟΝΕ είναι ελλιπής». Είπε ότι ένα από τα πρώτα μέτωπα στα οποία πρέπει να εργαστούμε είναι «ο καθορισμός της σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ευρωζώνης» και πρόσθεσε: 

«Νομίζω ότι μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων είναι ήδη μια πραγματικότητα» και «για ορισμένες χώρες αυτήν τη στιγμή δεν είναι ούτε επιθυμητό ούτε εφικτό να ενταχθούν στην ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου από την πιο πρόσφατη έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι μόνο η Λιθουανία είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ενιαίο νόμισμα».

Ο Γ. Άσμουσεν πρότεινε ακόμη την εδραίωση και την ανάπτυξη των κανόνων της Ευρωζώνης και της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω της ενσωμάτωσης στο δίκαιο της ΕΕ των κανόνων που προβλέπονται από τις δύο διακυβερνητικές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, σημείωσε ότι θα χρειαστούν πολύ περιορισμένες αλλαγές στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης ότι δύο βασικά διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την ουκρανική κρίση είναι ότι χρειάζεται μια ενιαία αγορά ενέργειας αλλά και κοινές αμυντικές δομές μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας και ότι πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας και των άλλων χωρών της περιοχής όπως η Γεωργία.

Ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ρέζα Μογκαντάμ παραδέχθηκε ότι το σημερινό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού προέκυψε έπειτα από μακρές συνομιλίες και δύσκολους συμβιβασμούς και ότι υπάρχει η δυνατότητα για βελτιώσεις.

Ο Επίτροπος Οικονομίας Όλι Ρεν υποστήριξε ότι υπάρχει «μεγάλο περιθώριο για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των κανόνων, εφόσον όσο περισσότερο λαμβάνει υπόψη του κάποιος τον οικονομικό κύκλο, τόσο πιο πολύπλοκοι τείνουν να είναι οι κανόνες». Ο Επίτροπος δεν φάνηκε να υποστηρίζει την ιδέα που προτάθηκε από τη Γερμανία, να υπάρχει ένας Ευρωπαίος Επίτροπος με την εξουσία να απορρίπτει τον προϋπολογισμό μιας χώρας.