Την εξαγορά ποσοστού 90% της εταιρείας Megalab Ρόδου ΑΕ έναντι του συνολικού ποσού των 165.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 90% του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου, ενέκρινε η έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Medicon Hellas ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επένδυση αυτή αποφασίστηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου διαγνωστικών εργαστηρίων.

Η εταιρεία Megalab Ρόδου συστάθηκε στις 16.6.2013 και έχει μισθώσει ισόγεια αίθουσα μετά του υπογείου, συνολικής επιφανείας 263,52 τμ και 285,12 τμ αντίστοιχα στη Ρόδο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 38Α. Το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 180.000 ευρώ.