Στο 27,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας το α' τρίμηνο του 2014, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ εμφανίζει μικρή άνοδο έναντι του 27,6% που είχε καταγραφεί το α' τρίμηνο του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολούμενων διαμορφώθηκε σε 3.483.716 άτομα, με την απασχόληση να εμφανίζει αύξηση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 0,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2013.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.342.299 άτομα, αυξημένος κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 0,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2013.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία εξακολουθεί να επηρεάζει περισσότερο γυναίκες και νέους, καθώς το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανήλθε σε 31,4% έναντι 25% για τους άνδρες, ενώ στους νέους ηλικίας 15-24 ετών η ανεργία αγγίζει το 56,7%, στις νέες γυναίκες όμως ξεπερνά το 61% (στο 61,5% το α' τρίμηνο).

Επίσης, η κατανοµή της ανεργίας, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται σε όσους έχουν πάει Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού (45%), ενώ ακολουθούν τα άτοµα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (38,4%). Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (15,3%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (18,7%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 25,6% αναζητά αποκλειστικά
πλήρη απασχόληση, ενώ το 68,8% αναζητά πλήρη, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε
µερική απασχόληση. Τέλος, το 5,6% αναζητά µερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή
πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (4%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του α΄ τριµήνου του 2014, κάποια πρόταση
ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,7%),
β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (25,6%),
γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (23,4%),

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν,
ανέρχεται στο 23% του συνόλου, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12
µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί»), αποτελούν αντίστοιχα το 71,4%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των
Ελλήνων υπηκόων (36,5% έναντι 27%). Επίσης, το 73% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό,
μέγεθος σηµαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,6%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο µε 30,3% και
στην Κεντρική Μακεδονία µε 29,9%, και το μικρότερο στο Βόρειο Αιγαίο (24,4%) και στην Πελοπόννησο (23,4%).