Στη θέση του προέδρου αναπληρωτή των ευρωεπιμελητηρίων εξελέγη ομόφωνα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Η γενική συνέλευση των Ευρωεπιμελητηρίων συνήλθε στις Βρυξέλλες για τη συμπλήρωση της θέσης του προέδρου αναπληρωτή μετά την αποχώρηση του κ. Pierre Gramegna, ο οποίος έχει αναλάβει υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μίχαλος είχε εκλεγεί αντιπροέδρος των Ευρωεπιμελητηρίων τον περασμένο Οκτώβριο. Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων του, ο κ. Μίχαλος μετέβη στο Tbilisi της Γεωργίας προκειμένου να λάβει μέρος σε διεθνές επενδυτικό συνέδριο για τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας, όπου κεντρικός ομιλητής είναι ο κ. Jose-Manuel Barroso πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο κ. Μίχαλος στην ομιλία του μετά την εκλογή του ως αναπληρωτής πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Η Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε μια σημαντική ιδιαιτερότητα: η διάρκειά της στην πραγματικότητα ήταν αισθητά μικρότερη από τους 6 μήνες, λόγω των ευρωεκλογών και της διακοπής των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να παρουσιάσει μέχρι τώρα αξιόλογα αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας περισσότερες από 50 συμφωνίες, σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Ειδικά όσον αφορά τις αποφάσεις με αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά τις εξής σημαντικές συμφωνίες:

1. Στα θέματα Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων:
Συμφωνία για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης Τραπεζών.
Συμφωνία για την αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που συμβάλει στην ανάπτυξη των αγορών δανειακών κεφαλαίων για τις ΜΜΕ και διευκολύνει την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. 

2. Στα θέματα Ανταγωνιστικότητας 

Θέσπιση νέων κανόνων για τη διευκόλυνση αξιώσεων αποζημίωσης, από θύματα παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 
Νέοι κανόνες διαφάνειας για την κοινωνική ευθύνη των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Νέα Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Πακέτο μέτρων για την καινοτομία και τις επενδύσεις. 

3. Στον τομέα των Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 

Σημαντική συμφωνία είναι αυτή για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών δικτύων. 
Επίσης, μια εξέλιξη με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι ο Κανονισμός για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των διαδικτυακών συναλλαγών. 

Οι συμφωνίες αυτές, που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, φιλοδοξούν να βελτιώσουν σημαντικά το περιβάλλον λειτουργίας και τις προοπτικές ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Για να υπάρξουν, ωστόσο, τα προσδοκώμενα οφέλη απαιτείται συντονισμός και αποτελεσματικότητα στο επίπεδο της εφαρμογής. Και σε αυτό τον τομέα, κρίνω ότι η Επιμελητηριακή Κοινότητα μπορεί να αναλάβει καθοριστικό ρόλο, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων διαμόρφωσης και λήψης πολιτικών αποφάσεων».