Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου της 10ης Ιουνίου 2014, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 98,925, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014.

TAGS