Στο 28,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην ΠΓΔΜ το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 29,9% το πρώτο τρίμηνο του 2013 και 28,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο αριθμός των απασχολούμενων διαμορφώθηκε στα 686.277 άτομα και των ανέργων σε 272.115.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους, ηλικίας 15-24 ετών (54,6%).

TAGS