Κατά 4.000, στις 317.000, αυξήθηκαν οι νέες αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
 
Ο μέσος όρος των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, αυξήθηκε κατά 4.750 στις 315.250 αιτήσεις