Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ επισημαίνονται οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής μετάταξης των ασφαλισμένων από το ΙΚΑ στον Οργανισμό

Συγκεκριμένα υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, βάσει του τελευταίου μνημονιακού νόμου 4254/2014, ασφαλίζονται από τις 6 Απριλίου και μετά, οι νέοι (από το 1993 και μετά) ασφαλισμένοι, που έχουν παράλληλη απασχόληση, αλλά ως μισθωτοί δεν συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα (πλήρης απασχόληση).

Παράλληλα, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η επιλογή ασφαλιστικού φορέα πρέπει να γίνει μέσα σε έξι μήνες, ενώ αφορά όλους όσους απασχολούνται και ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι, και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου του 1993 και μετά.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις περί επιλογής φορέα δεν  αφορούν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι οποίοι αμείβονται μέσω εργοσήμου.

Οι «νέοι» ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασθενείας και ένα φορέα πρόνοιας, τον οποίο επιλέγουν εντός εξαμήνου από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης - μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης ή την απόκτηση της ιδιότητας.

Για τους ασφαλισμένους που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ, και μάλιστα για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησής τους.

Στον αντίθετη περίπτωση, εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απασχόλησης δεν συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα στο ΙΚΑ τότε υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος για «νέους» ασφαλισμένους, με παραδείγματα.