Θετικά ήταν τα συμπεράσματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία της Ρουμανίας έπειτα από τις επαφές που είχαν με τις αρχές της χώρας, ομάδες εμπειρογνωμόνων των δύο Οργανισμών, που επισκέφθηκαν το Βουκουρέστι.

Η οικονομία της Ρουμανίας συνέχισε να ανακάμπτει και αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος κατά 2,8%, αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.

Σκοπός της αποστολής, που διήρκεσε από τις 2 έως τις 12 Ιουνίου, ήταν η τρίτη αξιολόγηση της προληπτικού χαρακτήρα συμφωνίας χρηματοδότησης της Ρουμανίας με το ΔΝΤ (Stand-By Arrangement) και η πρώτη αξιολόγηση της προληπτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών- μελών.

Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται περαιτέρω, ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες στη Ρουμανία έχουν μειωθεί και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Επισημαίνεται δε, ότι οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων πραγματοποίησαν εποικοδομητικές συζητήσεις με τις ρουμανικές Αρχές, σχετικά με το πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της προόδου, καταλήγοντας σε συμφωνία επί σημαντικών πολιτικών στην κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, κάποια ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι συζητήσεις με τις ρουμανικές Αρχές επ' αυτών θα συνεχιστούν από τις κεντρικές υπηρεσίες των Οργανισμών.

Εξάλλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο οικονομικών ειδήσεων Bloomberg- με αφορμή την αποστολή των διεθνών πιστωτών- ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η χώρα δε θα χρειαστεί μία νέα συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας συμφωνίας, το 2015.

“Όταν ολοκληρώσουμε με επιτυχία την τρέχουσα συμφωνία με το ΔΝΤ δε θα χρειαστούμε μία νέα, όμως εξίσου σημαντικό είναι και το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τότε θα διαθέτει περισσότερες αρμοδιότητες, όσον αφορά τον έλεγχο των προϋπολογισμών και των φορολογικών πολιτικών και έτσι θα αγωνιζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο που το πράττουν τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ, προκειμένου να επιτύχουμε του στόχους που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”, ανέφερε ο κ. Πόντα. Υπογράμμισε δε ότι η Ρουμανία επέτυχε μία ευνοϊκή ανάπτυξη των μακροοικονομικών της μεγεθών στη διάρκεια των συμφωνιών που συνήψε με το ΔΝΤ.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 την επιστολή προθέσεων των ρουμανικών Αρχών για μία νέα συμφωνία Προληπτικής Μεσοπρόθεσμης Χρηματοδοτικής Συνδρομής (Stand-by Agreement), ύψους 2 δισ. ευρώ, για δύο χρόνια. Ήταν η δέκατη συμφωνία μεταξύ Ρουμανίας και ΔΝΤ κατά τα τελευταία 23 χρόνια. Η πρώτη συμφωνία μετά τον Δεκέμβριο του 1989 υπογράφηκε στις 11 Απριλίου 1991.

Στις 15 Οκτωβρίου 2013, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ έθεσε στη διάθεση της Ρουμανίας προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή ανώτατου ποσού 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του πρώτου άρθρου της συμφωνίας που περιγράφεται στην απόφαση η ενεργοποίηση της προληπτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής και οι εκταμιεύσεις μπορούν να ζητηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται, επίσης, ότι η συνδρομή από την ΕΕ θα πρέπει να παρασχεθεί σε συνδυασμό με την stand-by συμφωνία με το ΔΝΤ, καθώς και ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, που έχει διαθέσει ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ για δάνειο αναπτυξιακής πολιτικής με δυνατότητα αναβολής της εκταμίευσης μέχρι και τον Ιούνιο 2015, θα εξακολουθήσει να παρέχει τη στήριξη, για την οποία είχαν αναληφθεί προηγουμένως υποχρεώσεις, ύψους 891 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων απομένουν προς εκταμίευση 514 εκατ. ευρώ.