Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (NBS) μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Έτσι, έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση από το γραφείο της διοικητού, Γιοργκοβάνκα Ταμπακόβιτς, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 8,5%.

“Η απόφαση βασίστηκε στην εκτίμηση ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται γύρω από το κατώτερο όριο του στόχου για το εύρος διακύμανσης και οι πρόσφατες πλημμύρες δε θα οδηγήσουν σε αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

“Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, υποστηριζόμενες τόσο από τις σταθερές προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τη συναλλαγματική ισοτιμία που αποδίδονται στα μέτρα νομισματικής πολιτικής, όσο και από τις ευνοϊκές τάσεις του ισοζυγίου πληρωμών και την υποχώρηση του ασφάλιστρου κινδύνου της χώρας”, διευκρινίζεται.

Το διοικητικό συμβούλιο της NBS εκτιμά ότι οι πλημμύρες του Μαΐου θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας, καθώς και ότι εύλογα θα πρέπει να αναμένεται ότι φέτος το ΑΕΠ θα παραμείνει στάσιμο. Για τον ίδιο λόγο αναμένει ότι οι τάσεις του ισοζυγίου πληρωμών θα είναι λιγότερο ευνοϊκές από όσο αναμενόταν (πριν την εκδήλωση των καταστροφικών πλημμυρών).

“Παρόλα αυτά, φέτος, το ποσοστό του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ως προς το το ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος”, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του κεντρικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Σερβίας.