Δεν έχει γνώση για καμία απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τη διάθεση των μετοχών της αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, σε απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, διαψεύδει τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου και ανέφεραν ότι η τράπεζα είχε συμφωνήσει με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη διαδικασία διάθεσης των μετοχών.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, «η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει σε απάντηση του με αριθ. 2000/12.06.2014 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με το οποίο ζητήθηκε ο σχολιασμός ηλεκτρονικού δημοσιεύματος, ότι δεν έχει γνώση οποιασδήποτε απόφασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τη διάθεση μετοχών εκδόσεως της, τις οποίες κατέχει το Ταμείο.

Περαιτέρω, η Τράπεζα διαψεύδει την πληροφορία που δημοσιεύθηκε σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου ότι υφίσταται συμφωνία με το Ταμείο για συμμετοχή της Τράπεζας στη διαδικασία διάθεσης των μετοχών».