Το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ αυξήθηκε κατά 3,9% το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Ο κλάδος που συνέβαλε περισσότερο στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν ο κατασκευαστικός, ο οποίος παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 13,7%.

Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 81,4%.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση κατά 14,3,%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 9,8%.

TAGS