Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's αναβάθμισε σήμερα σε «σταθερή» από «αρνητική» που χαρακτηριζόταν μέχρι σήμερα, την προοπτική της Βρετανίας, το αξιόχρεο της οποίας βαθμολογείται με ΑΑΑ, την καλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Ο οίκος εκτιμά ότι υπάρχουν λιγότερες από μία στις τρεις πιθανότητες να υποβαθμιστεί η Βρετανία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, χάρη στη δημοσιονομική εξυγίανση και τη σταθερή οικονομική ανάκαμψη της χώρας.