Να ανοίξει, εκ νέου, η συζήτηση για την αμοιβαιοποίηση του χρέους εντός της ευρωζώνης, με τη μορφή της έκδοσης ευρωομολόγου και να απομακρυνθεί η ΕΕ από το δόγμα της σκληρής λιτότητας που επικράτησε τα τελευταία χρόνια, είναι οι δύο στόχοι «στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε στα επόμενα χρόνια για μία Ενιαία Αγορά που να στηρίζει μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» όπως ανέφερε στο συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Οδηγεί η Ενιαία Αγορά σε νέα ανάπτυξη;» ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος.

Στόχος κάθε πολιτικής, στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς, πρέπει να είναι η οριστική έξοδος από την ύφεση και τη στασιμότητα, η αναθέρμανση των οικονομιών της Περιφέρειας και η αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως σημείωσε ο ίδιος και συμπλήρωσε: «Η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου προϋποθέτει γενναία στροφή σε αναπτυξιακές πολιτικές, αλλά και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι πλέον μονόδρομος η εφαρμογή μιας επεκτατικότερης πολιτικής στην ευρωζώνη, με τη μείωση των επιτοκίων και με μέτρα για την αύξηση της ρευστότητας».

Ανέφερε ακόμη ότι, θα πρέπει να προχωρήσουν τα σχέδια για κινήσεις ποσοτικής χαλάρωσης, με προγράμματα αγοράς τίτλων από τη δευτερογενή αγορά.

Σχετικά με την αμοιβαιοποίηση του χρέους εντός της ευρωζώνης, με τη μορφή της έκδοσης ευρωομολόγου σχολίασε ο κ. Μίχαλος ότι αυτό αφορά τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Όπως είπε: «Χρειάζονται σχεδιασμένα μέτρα ενδυνάμωσης. Υπάρχει ανάγκη για επαρκείς και καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης επενδύσεων, για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών και την υιοθέτηση καινοτομιών. Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στις χώρες του Νότου, όπου η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα πρόσβασης σε πιστώσεις και έχει αυξήσει σε απαγορευτικά επίπεδα το κόστος του χρήματος.

Η βελτίωση της πρόσβασης στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και να υπάρξει διαβούλευση με την ΕΚΤ ώστε να επιτευχθεί απλοποίηση των διαδικασιών δανειοδότησης μέσω των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων εγγυήσεων.

Σημείο έμφασης θα πρέπει να αποτελέσει και η προώθηση της δικτύωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα κρίσιμης μάζας που δημιουργεί εμπόδια στη διεθνοποίηση των ΜμΕ.

Η προώθηση διεθνώς ανταγωνιστικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters), η δημιουργία εξαγωγικών κοινοπραξιών μεταξύ ΜμΕ που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη- μέλη, η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας δικτύων ΜμΕ μέσω δανεισμού που στηρίζεται σε εγγυήσεις και η ενίσχυση και προώθηση του δικτύου Enterprise Europe Network είναι μερικές από τις δράσεις οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν» επισήμανε.