Θα συνεχίσει την παροχή ρευστότητας σε δολάρια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και μετά τις 31 Ιουλίου 2014, μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ- σε συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Ελβετίας - αποφάσισε να συνεχίσει την προσφορά ρευστότητας σε δολάρια με πράξεις χρηματοδότησης μίας εβδομάδας.

Στο μέλλον, σημειώνεται στην ανακοίνωση, η ΕΚΤ θα εκτιμά σε τακτική βάση την ανάγκη για πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των πράξεων αυτών για το επόμενο τρίμηνο θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ και θα επικαιροποιείται κάθε μήνα.

TAGS