Αύξηση παρουσιάζει η παραγωγή των ασφαλειών Ζωής, τον Απρίλιο του 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Είναι ο δεύτερος μήνας του 2014 και ο πέμπτος από τον Αύγουστο του 2013 που καταγράφεται αύξηση στις ασφαλίσεις Ζωής σε μηνιαία βάση. Στη μελέτη αναφέρεται ότι συνολικά για το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2014 οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν αύξηση 3,6%.

Αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου «Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις» η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι αυξημένη κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ αντιστοίχως η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και Ζημιών είναι μειωμένη κατά 5,2%.