Σημαντική πρόοδο στη δημοσιονομική προσαρμογή αναγνωρίζει στη χώρα μας ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ενώ αναθεωρεί την πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 0,4% για φέτος, έναντι του 0% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση με ημερομηνία 19/06/2014 η Moody's χαρακτηρίζει ως «Credit positive» τη χαμηλότερη εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, αλλά και τα στοιχεία που έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 διαμορφώθηκε στα 711 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου των 208 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες απάκτησαν έπειτα από πέντε χρόνια πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου αμβλύνει τις πιέσεις που δέχονταν σε επίπεδο χρηματοδότησης και ρευστότητας, γεγονός που θεωρεί ότι είναι credit positive.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, λόγω της μειωμένης εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα και της συρρίκνωσης των καταθέσεων εν μέσω της ύφεσης. Ωστόσο, οι τράπεζες μπορούν από τον περασμένο Απρίλιο να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να χρησιμοποιούν ως collateral τα ομόλογα του EFSF στη διατραπεζική αγορά repo από τον Ιούνιο του 2013, μειώνοντας έτσι την εξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας.

Ο οίκος εκτιμά πως τους τελευταίους τρεις μήνες οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας έχουν αντλήσει 10,1 δισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια και ομόλογα πρώτης εξασφάλισης, κυρίως από ξένους επενδυτές και εξαιρώντας την επερχόμενη έκδοση ομολόγων της Eurobank. Αυτό έχει βοηθήσει τις τράπεζες να εξαλείψουν πλήρως την όποια χρηματοδότηση από τον ELA, που είναι πιο ακριβή από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, και θα βελτιώσει σταδιακά τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια και τα έσοδά τους.

Επιτεύχθηκε δημοσιονομική υπεραπόδοση

Στον τομέα της ελληνικής οικονομίας ο οίκος αναφέρει ότι η χώρα μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην δημοσιονομική προσαρμογή τα τελευταία δυο χρόνια. Μάλιστα το γεγονός ότι το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 711 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, έναντι του στόχου των 208 εκατ. ευρώ, είναι "credit positive" για τη χώρα διότι η δημοσιονομική υπεραπόδοση επιτεύχθηκε παρά το δυσμενές πολιτικό περιβάλλον εν μέσω των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών.

Ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση διατήρησε επίσης υπό έλεγχο τις δαπάνες, με τις δαπάνες κατά την εξεταζόμενη περίοδο να είναι 642 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από το αρχικώς σχεδιαζόεμνο και τις δαπάνες για τόκους 2,5% χαμηλότερες από αυτό που προβλέπονταν. Ως αποτέλεσμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,99 δισ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο των 2,56 δισ. ευρώ.

Πέραν της ισχυρότερης είσπραξης φόρων και του ελέγχου των δαπανών, η ανάκαμψη της οικονομίας μετά από έξι χρόνια σοβαρής οικονομικής συρρίκνωσης επίσης στήριξε τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, δείχνοντας σημαντική βελτίωση έναντι της ετήσιας ύφεσης 2,3% το δ' τρίμηνο του 2013. Αυτό οφείλεται στην ετήσια αύξηση 5,4% που εμφάνισαν οι εξαγωγές, καθώς και η ανάκαμψη κατά 0,7% της ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος και της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,2%.

Η Moody's εκτιμά πως οι εξαγωγές –κυρίως υπηρεσιών- θα συνεχίσουν να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη, κυρίως μέσω του τουρισμού. Επιπλέον, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, ο οίκος εκτιμά πως θα υπάρξει θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη από τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, κυρίως λόγω της αυξημένης απορρόφησης των διαρθρωτικών πόρων της ΕΕ και της επανεκκίνησης μεγάλων projects όπως τα οδικά έργα. Κατόπιν των εκτιμήσεων αυτών, η Moody's αναθεωρεί την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 0,4% για φέτος, έναντι του 0% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.