Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτοβιομηχανικού τομέα στο Μαυροβούνιο προωθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) μέσω βελτίωσης της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά «εργαλεία».

Σε αυτό το πλαίσιο υπεγράφη η δανειοδοτική σύμβαση ύψους έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ από την EBRD και την εταιρεία Goranovic d.o.o. Niksic, μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Μαυροβούνιο.

Παράλληλα με τη χρηματοδότηση από την EBRD, η Societe Generale στο Μαυροβούνιο θα παράσχει δάνειο τριών εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Το δάνειο θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις περιφερειακές αγορές και θα της δώσει τη δυνατότητα να "συμμορφώσει" τη δραστηριότητά της στα ευρωπαϊκά πρότυπα και να προωθήσει καλύτερες πρακτικές στον αγροτοβιομηχανικό τομέα, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, η EBRD παράσχει τεχνική στήριξη στην εταιρεία για την στρατηγική ανάπτυξης πωλήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τομέων του μάρκετινγκ και της διανομής), τη βελτίωση της κερδοφορίας και τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος LEF (Local Enterprise Facility) της EBRD, το οποίο συνδυάζει χρηματοδότηση και τεχνική στήριξη και έχει στο επίκεντρό του την ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα, μέσω της χορήγησης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, την Τουρκία, τη νότια και την ανατολική περιοχή της Μεσογείου.

Παρά τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου να δημιουργήσει ένα περισσότερο ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα, η πρόσβαση στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις ΜμΕ, τονίζεται στη Στρατηγική της EBRD για το Μαυροβούνιο. Αυτό το γεγονός περιορίζει την επέκταση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην αγορά.

Από την έναρξη της παρουσίας της στο Μαυροβούνιο, η EBRD έχει δεσμεύσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 40 έργα, που «παράγουν» περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων στη χώρα. Οι επενδύσεις της EBRD καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.