Ένα βήμα πριν από την «κόκκινη γραμμή» της υπερχρέωσης βρίσκεται η Σερβία, καθώς το εξωτερικό χρέος της χώρας έχει φθάσει στο 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με δηλώσεις του καθηγητή της Τραπεζικής Ακαδημίας Βελιγραδίου (ΒΒΑ), Ζόραν Γκρούμπισιτς, στη σημερινή παρουσίαση του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Μακροοικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων MAP.

«Το όριο δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη, αλλά πλησιάζουμε. Το εξωτερικό χρέος στο 80% του ΑΕΠ συνιστά μία κόκκινη γραμμή, που διαχωρίζει τις χώρες που είναι υπερχρεωμένες από εκείνες που δεν είναι» σημείωσε ο κ. Γκρούμπισιτς.

Προειδοποίησε δε, ότι το κράτος εξακολουθεί να δανείζεται, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δομή του χαρτοφυλακίου των ομολόγων που εκδόθηκαν, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ομόλογα διετούς (σε ποσοστό 35%) και μονοετούς (σε ποσοστό 20%) διάρκειας . 

«Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση, όταν τα ομόλογα αυτά λήγουν το 2015 μέχρι το 2017» σημείωσε ο καθηγητής.