Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία «Ηθικής Τράπεζας» στη Σλοβενία γνωστοποίησαν δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρουσιάζοντας σχέδιο που προβλέπει επίσης την προώθηση της απασχόλησης και βιώσιμα έργα.

Η ιδέα της ίδρυσης στη Σλοβενία ενός εναλλακτικού χρηματοπιστωτικού φορέα παρουσιάστηκε στη Λιουμπλιάνα από εκπροσώπους των ΜΚΟ Unamotera και Development Cooperative eTRI.

Εκπρόσωποι των δύο οργανώσεων αποφάσισαν να συνεργαστούν, όπως τόνισαν, για να προσφέρουν μια εναλλακτική προοπτική, καθώς επικρατεί γενική δυσαρέσκεια έναντι του τραπεζικού συστήματος λόγω της εμμονής με το κέρδος, της διαφθοράς και της κακής διαχείρισης καταστάσεων κινδύνου.

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εισάγει τις ηθικές τράπεζες που χορηγούν δάνεια για να διασφαλίζουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά οφέλη στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με τον Γιόνας Σονεσέιν της οργάνωσης Umanotera.

Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Mediana έδειξε μεγάλο ποσοστό στήριξης της ιδέας δημιουργίας ηθικής τράπεζας, το οποίο αντανακλά τα αιτήματα για τη δημιουργία της, σύμφωνα με την ερευνήτρια της εταιρείας, Μάσα Μούστερ.

Συγκεκριμένα, το 71% των ερωτηθέντων στηρίζει την ιδέα του μοντέλου εναλλακτικής τράπεζας και το 82% απαντά ότι πιθανώς θα ανοίξει έναν «ηθικό» προσωπικό λογαριασμό. Όσοι από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν θα το έπρατταν επικαλέστηκαν έλλειψη πληροφόρησης για την έννοια του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και έλλειψη εμπιστοσύνης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση eTRI θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώσης για την ηθική τράπεζα και θα δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με τοπικές αρχές και επιχειρήσεις.

Ο διευθυντής της eTRI είπε ότι σχεδιάζεται η δημιουργία συνεταιρισμού, καθώς οι ηθικές τράπεζες οργανώνονται ως συνεταιρισμοί και θα ακολουθήσουν η υπογραφή επιστολής προθέσεων και η εξασφάλιση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας. Νεότερες εξελίξεις για το σχέδιο θα υπάρξουν το φθινόπωρο.

Το μοντέλο της ηθικής τράπεζας έχει εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες του κόσμου. Πρόκειται για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διέπεται από ηθικές αρχές και λειτουργεί με όρους κοινωνικής ευαισθησίας, χρηματοδοτώντας κατά προτεραιότητα σχέδια και δραστηριότητες με κοινωνική και περιβαλλοντική στόχευση. Στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση του δικού της κέρδους, αλλά η ανάπτυξη υγιών επενδύσεων.