Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της Honda Motor Co., LTD για το οικονομικό έτος 2014(FY2014), καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας για το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου, 2015 (FY2015) απεικονίζονται στην Ετήσια Περιβαλλοντική  Έκθεση 2014 (έκδοση στην Ιαπωνική γλώσσα) που δημοσίευσε η εταιρεία. 

Για να αντιμετωπίσει θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής που θεωρεί ως τις σημαντικότερες προτεραιότητες διαχείρισης της επιχείρησής της, η Honda έθεσε στόχους για μείωση των εκπομπών CO2 από τις μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα και τα προϊόντα παραγωγής ισχύος (Power Products) που πωλούνται σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιρικών της δραστηριοτήτων, η Honda έχει εξελίξει μεσοπρόθεσμα σχέδια για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις εταιρικές δραστηριότητες. Στην αναφορά, η Honda αποκαλύπτει μία μεγάλη γκάμα πληροφοριών όπως η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του FY2014 έναντι των στόχων της και παράλληλα παρουσιάζει νέους στόχους για το FY2015.

Η Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση Honda δημοσιεύεται από το 1999 - φέτος στη 17η έκδοσή της – παρουσιάζει τους στόχους και την πρόοδο των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που απορρέουν από την Περιβαλλοντική Δήλωση της Honda (1992).

Επιπλέον της Ετήσιας Περιβαλλοντικής Έκθεσης Honda 2014, που περιγράφει τις  παγκόσμιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες Honda, κάθε μία από τις τοπικές δραστηριότητες Honda δημοσιεύει τη δική της περιβαλλοντική έκθεση. Η Honda έχει δεσμευτεί να παρουσιάζει περισσότερα στοιχεία μέσω των περιβαλλοντικών της εκθέσεων, οι οποίες λειτουργούν επίσης σαν ένα εργαλείο επικοινωνίας για τη συλλογή σχολίων και απόψεων (feedback) διαφόρων εξωτερικών παραγόντων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές της Honda.

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τους τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί η μεγαλύτερη πρόοδος κατά τη διάρκεια του FY2014, και τα νέα, μεσοπρόθεσμα σχέδια (FY2015-2017) για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε σχέση με εταιρικές δραστηριότητες στην Ιαπωνία, που περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Ετήσια Αναφορά Honda 2014.

TAGS