Το ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας θα πρέπει να απλοποιηθεί, υποστηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την ευρωζώνη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, λίγες ημέρες αφότου επαναδιατυπώθηκε η ιδέα περί «χαλάρωσης» των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη.

«Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να εξεταστούν οι ιδέες για απλοποίηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης», εκτιμά το ΔΝΤ το οποίο θεωρεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι «υπερβολικά περίπλοκο, με πολλούς αριθμητικούς στόχους» που πρέπει να τηρούνται.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στοχεύει να διασφαλίσει τη δημοσιονομική πειθαρχία των χωρών-μελών. Για να αποφευχθεί η εμφάνιση υπερβολικών ελλειμμάτων καθορίζει ως όριο το 3% του ΑΕΠ για το δημόσιο έλλειμμα κάθε χώρας και το 60% για το δημόσιο χρέος. Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση το Σύμφωνο ενισχύθηκε, με την εισαγωγή της επιβολής κυρώσεων σε βάρος των μελών που δεν το τηρούν.

Ωστόσο το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι η τήρηση των στόχων είναι «αδύναμη» και ανησυχεί ταυτόχρονα για το γεγονός ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας «αποθαρρύνει τις δημόσιες επενδύσεις» στις χώρες-μέλη. «Δεν υπάρχουν απλές λύσεις σ' αυτά τα προβλήματα» τονίζει το Ταμείο.