Η δημοσιονομική προσαρμογή της Ευρωζώνης είναι εφέτος, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ισορροπημένη μεταξύ της ενίσχυσης της ζήτησης και της μείωσης του χρέους, διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του για την οικονομία της περιοχής, η οποία εξετάστηκε στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup.

Οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου σημειώνουν ότι η συνεχής ενίσχυση της ζήτησης είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομία της Ευρωζώνης, καθώς η ανάκαμψή της δεν είναι ούτε εύρωστη ούτε αρκετά ισχυρή.

Το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της Ευρωζώνης μειώθηκε το 2013 στο όριο του 3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) από 6,2% που ήταν το 2010. «Μετά από αρκετά χρόνια προσαρμογής, η συνολική δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης είναι σχεδόν ουδέτερη. Το γεγονός αυτό σημαίνει μία σωστή ισορροπία μεταξύ της στήριξης της ζήτησης και της μείωσης του χρέους. Ενδεχόμενες, όμως, μεγάλες αρνητικές εκπλήξεις όσον αφορά την ανάπτυξη δεν πρέπει να οδηγήσουν σε πρόσθετες προσπάθειες προσαρμογής», σημειώνει η έκθεση.

Το ΔΝΤ τονίζει ότι χρειάζονται πολύ υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης για να μειωθεί η ανεργία και το χρέος που κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Κατά την άποψή του, η πολιτική της Ευρωζώνης πρέπει να επικεντρωθεί - εκτός από την ενίσχυση της ζήτησης - σε δύο ακόμη τομείς: Πρώτον, στην αποκατάσταση των ισολογισμών και την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και, δεύτερον, στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το Ταμείο θεωρεί ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατεύθυνση μίας πληρέστερης τραπεζικής ένωσης, αλλά επισημαίνει ότι πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια για την καθιέρωση ενός διχτύου ασφαλείας που θα σπάσει αποτελεσματικά τη στενή εξάρτηση μεταξύ των χωρών και των τραπεζών τους. Το δίχτυ ασφαλείας που σχεδιάζεται τώρα μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματικό για να σπάσει καθοριστικά την εξάρτηση αυτή, αναφέρει η έκθεση.

Το Ταμείο επαίνεσε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις αρχές Ιουνίου για την αύξηση του επικίνδυνα χαμηλού πληθωρισμού, αλλά τόνισε ότι, εάν αυτά αποτύχουν, πρέπει να λάβει επιπλέον μέτρα. «Η βούληση της ΕΚΤ να κάνει περισσότερα, εάν χρειασθεί, είναι καθησυχαστική. Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονα χαμηλός, η ΕΚΤ πρέπει να εξετάσει ένα ευρύ πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού, κυρίως κρατικών, σύμφωνα με την κεφαλαιακή κλείδα της τράπεζας», αναφέρει η έκθεση.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η ανεργία της Ευρωζώνης, που μειώνεται πολύ αργά από το υψηλό επίπεδο του 12% που έφθασε πέρυσι το καλοκαίρι, παραμένει πολύ υψηλή. «Πολύ υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης χρειάζονται για να μειωθεί η ανεργία και το χρέος», σημειώνει η έκθεση.