Την εκλογή των κ.κ. Δημήτρη Δημόπουλου, Παύλου Μυλωνά και κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως νέων μελών θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνεδριάσει την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014.
 
Η Μαρία Φραγκίστα και ο Παναγιώτης Θωμόπουλος εξεδήλωσαν την επιθυμία τους, η θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να περαιωθεί στην προγραμματισμένη, για τις 26 τρέχοντος, Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.