Τη δυνατότητα για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και έξοδο στη σύνταξη τέσσερα χρόνια νωρίτερα μπορούν να πετύχουν οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και το ΙΚΑ
 
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο οι προϋποθέσεις που μειώνουν τα όρια ηλικίας είναι διαφορετικές ανάμεσα στα δύο Ταμεία. Στο Δημόσιο η μείωση του ορίου ηλικίας έρχεται και με διαδοχική ασφάλιση. Όσο για το ΙΚΑ, τα όρια ηλικίας μπορούν να κατέβουν κατά τέσσερα  χρόνια, με αναγνώριση πλασματικού χρόνου.
 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: 
 
1. Άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης για σύνταξη στα 62 ή στα 58: Οι άνδρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν τις 10.000 μέρες ασφάλισης. Γα μειωμένη απαιτούνται 100 ημέρες κάθε έτος την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξης. 
 
Υπάρχει και το παράθυρο για έξοδο στα 58: Όσοι έχουν τουλάχιστον 9.500 ημέρες έως το 2011 συμφέρει να αναγνωρίσουμε με πλασματικούς χρόνους 1300 μέρες ώστε να βγουν στη σύνταξη στα 58 με 10800 μέρες. 
 
2. Σύνταξη στα 60-67 για άνδρες με τουλάχιστον 4500 μέρες ασφάλισης: Όσοι συμπλήρωσαν λιγότερες από 10.000 μέρες και τουλάχιστον 4500 μέρες ασφάλισης ως το 2012 και είχαν κλείσει ταυτόχρονα το 60ο ή το 65ο έτος έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. 
 
Όσοι είχαν ήδη 4500 ημέρες ως το 2012 αλλά δεν ήταν 60 ή 65 ετών θα συνταξιοδοτηθούν με τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2013 και μετά δηλαδή στα 62 για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη. 
 
Πλασματικός χρόνος για τις 4500 μέρες μόνο από στρατό-ανεργία-ασθένεια: Για αυτήν την κατηγορία οι μόνοι χρόνοι που αναγνωρίζονται είναι ο χρόνος ανεργίας (ή ασθένειας) χωρίς εξαγορά και η στρατιωτική θητεία κατόπιν εξαγοράς για να συμπληρωθούν οι 4500 μέρες. Για μειωμένη απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την 5ετια προ της συνταξιοδότησης. Σε αυτές συνυπολογίζεται και η ανεργία για το έτος που δεν συμπληρώνονται οι 100 μέρες. 
 
3. Σύνταξη για γυναίκες με 10.000 ένσημα και παράθυρο για έξοδο στα 58-59 με 10.500: Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώνουν τις 10.000 μέρες. Προσοχή όμως γιατί κατά τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν επιπλέον από 400 έως και 2.000 μέρες ασφάλισης. Για μειωμένη απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 μερών ασφάλισης κάθε έτος την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη. Μπορούν όμως να αναγνωρίσουν με πλασματικούς χρόνους τις ημέρες που λείπουν ως τις 10500 και έτσι να κατοχυρώσουν την έξοδος στα 58 ή στα 59. 
 
4. Σύνταξη με 10500 μέρες ασφάλισης: Άνδρες και γυναίκες κατοχυρώνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης. Όσοι τις συμπλήρωσαν ως το 2010 στο ΙΚΑ (ή και με διαδοχική στο ΙΚΑ) κατοχυρώνουν σύνταξη μόλις κλείσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους. Από το 2011 αυξάνεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης πέραν των 10500 ημερών και κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να έχουν επιπλέον 300 έως 1500 ημέρες. Έτσι ασφαλισμένος που συμπληρώνει 10500 ημέρες το 2011 στο ΙΚΑ και με διαδοχική μπορεί να υποβάλει αίτηση για σύνταξη στα 58 αλλά θα πρέπει κατά τη συνταξιοδότηση να έχει συνολικά 10800 μέρες. Όσοι και όσες συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες το 2012 κατοχυρώνουν την έξοδο για σύνταξης στα 59 αλλά με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 μέρες κατά τη συνταξιοδότηση. Με 10500 μέρες από το 2013 βγαίνει σύνταξη στα 62 με συνολικό χρόνο 12.000 ημερών ασφάλισης για όλους (παλαιούς και νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους). 
 
Τα πλασματικά έτη για έξοδο στα 58 με προσαύξηση: Από τα πλασματικά ο στρατός για τους άνδρες και ο χρόνος ανεργίας για άνδρες και γυναίκες είναι οι μόνοι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν για να συμπληρωθούν οι 10500 μέρες το 2010 και να κατοχυρωθεί ως όριο το 58ο έτος. Από το 2011 οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο από σπουδές, παιδιά, στρατό, ανεργία, κενά ασφάλισης και τόσα όσο χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι 10500 μέρες αλλά και ο συνολικός χρόνος που πρέπει να έχουν κατά τη συνταξιοδότηση (10800 ή 11100 μέρες). Με τον τρόπο αυτό κλειδώνουν τα 58ή τα 59 για σύνταξη και με προσαύξηση σύνταξης λόγω αναγνώρισης πλασματικού χρόνου πέραν των 10500 ημερών. 
 
5. Σύνταξη στα 55-67 με 4500 μέρες ασφάλισης για γυναίκες: Όσες ασφαλισμένες πριν από το 1993 που συμπλήρωσαν το 55ο έτος με 4500 μέρες ως το 2010 κατοχυρώνουν την έξοδο με πλήρη σύνταξη στα 60. Από το 2011 και μετά η κατοχύρωση του ορίου ηλικίας ισχύει ξεχωριστά ανά περίπτωση. Οι ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνουν είτε το 55ο είτε το 60ο έτος. Έτσι μια ασφαλισμένη που έκλεισε το 60ό έτος της το 2011 κατοχυρώνει την έξοδο με πλήρη σύνταξη στα 61.  Αν είχε κλείσει τα 55 το 2011, κατοχυρώνει μόνο μειωμένη σύνταξη όταν γίνει 56. Ασφαλισμένη που συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 κατοχύρωσε την έξοδο με μειωμένη σύνταξη στα 57. Ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να περιμένει το 67ο έτος της ηλικίας της.