Σε αυξήσεις των κεφαλαίων τους μετά τα stress tests προτίθεται να προχωρήσει το 1/3 των των τραπεζών της Ευρωζώνης όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας της εταιρείας συμβούλων Ernst & Young, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο σε 294 τράπεζες σε όλη την Ευρώπη, και 22 δήλωσαν ότι αναμένουν να προχωρήσουν σε κεφαλαιακές αυξήσεις μετά τις ασκήσεις αντοχής και 43 ανέφεραν ότι «πιθανόν να χρειασθεί αυτό». Το 30% των τραπεζών της Ευρωζώνης δεν απέκλεισαν την αύξηση των κεφαλαίων τους, ενώ το 8% πιστεύει ότι θα χρειαστεί. Οι γερμανικές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι δεν θα αναγκασθούν να προχωρήσουν σε αυτό τον δρόμο, αντίθετα με τις ισπανικές τράπεζες που πιστεύουν λιγότερο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η έρευνα έγινε, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα σε όλη τη Ευρώπη συνεργάζονται με τις εποπτικές Αρχές για να διασφαλισθεί ότι αποτιμούν σωστά τα μεγέθη των ισολογισμών τους. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης που θα αποτύχουν στον αποκαλούμενο έλεγχο ποιότητας ενεργητικού (asset quality review, AQR) θα έχουν προθεσμία έξι μηνών για να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους, για παράδειγμα με τη διακράτηση των κερδών τους ή την έκδοση μετοχών. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής που θα ακολουθήσουν τον έλεγχο του ενεργητικού αναμένονται τον Οκτώβριο, λίγο πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλάβει την εποπτεία των μεγάλων τραπεζών της Ευρωζώνης από τις εθνικές εποπτικές Αρχές. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει δράση, προχωρώντας μόνο φέτος συνολικά σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου τους ύψους 35 δισεκ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 30% των τραπεζών αναμένουν επίσης ότι θα αυξήσουν φέτος τις προβλέψεις τους έναντι επισφαλών δανείων, με τις ισπανικές και τις αυστριακές τράπεζες να θεωρούν πιο πιθανό ότι θα προχωρήσουν σε αυτό το μέτρο.

Εξάλλου, λίγοι τραπεζίτες αναμένουν μείωση των αποδοχών τους. «Οι περισσότεροι τραπεζίτες αναμένουν ότι οι αποδοχές τους θα διατηρηθούν σχετικά σταθερές, αλλά το 28% αναμένει ότι θα αυξηθούν», σύμφωνα με την έρευνα.

Με την ευρωπαϊκή οικονομία να βρίσκεται ακόμη σε ανάκαμψη και τον έλεγχο των στοιχείων ενεργητικού να επίκειται, οι τράπεζες παραμένουν επιφυλακτικές για μεγάλες εξαγορές βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με την έκθεση της E&Y.