Αυξήθηκε τον Απρίλιο εφέτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, λόγω, κυρίως, της πολύ μεγάλης πτώσης των εξαγωγών. Ως αποτέλεσμα, αναστράφηκε και το α΄ τετράμηνο η θετική εικόνα στο ισοζύγιο, με το εμπορικό έλλειμμα να αυξάνεται κατά 6,8% (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ή κατά 25,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή).

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.634,4 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο εφέτος έναντι 3.929,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 7,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 100,1 εκατ. ευρώ, ή 3,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.020,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.552,8 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 20,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 187,0 εκατ. ευρώ, ή 12,4%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.613,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.376,9 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 17,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 86,9 εκατ. ευρώ, ή 7,8%).

Το διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου 2014, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 15.507,4 εκατ. ευρώ, έναντι 15.760,5 εκατ. ευρώ κατά το α΄ τετράμηνο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 1,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 733,8 εκατ. ευρώ, ή 7,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 8.398,9 εκατ. ευρώ έναντι 9.104,5 εκατ. ευρώ το α΄ τετράμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 362,9 εκατ. ευρώ, ή 6,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 7.108,5 εκατ. ευρώ έναντι 6.656,0 εκατ. ευρώ το α΄ τετράμηνο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 6,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.096,7 εκατ. ευρώ, ή 25,4%).