Στην έκδοση ομολόγου προχωρά η Ελληνικά Πετρέλαια, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της έκδοσης ευρω-ομολόγου ύψους 400 εκατ. δολ. τον Μάιο του 2014, η Hellenic Petroleum Finance plc, θυγατρική της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, ανέθεσε τη διοργάνωση έκδοσης ευρω-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου στις τράπεζες: Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A.

Η έκδοση θα είναι εγγυημένη από την Ελληνικά Πετρέλαια και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της έκδοσης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, με σκοπό τη μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου.