Το ποσόν των 950 εκατ. ευρώ πρόκειται να καταβάλει στην Τράπεζα Κύπρου η κυβέρνηση, για την απόκτηση κρατικού ομολόγου ύψους 1,98 δισ. ευρώ. Κίνηση η οποία θα επιτρέψει στην τράπεζα τη μείωση της εξάρτησής της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, το κυπριακό κρατικό ομόλογο το οποίο θα αποπληρωθεί είχε εκδοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της πρώην Λαϊκής και μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Κύπρου τον Μάρτιο του 2013, μετά την απόκτηση συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην Λαϊκής, βάσει των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητά της ως Αρχής Εξυγίανσης. Το ομόλογο αποτελούσε εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η αποπληρωμή του θα επιτρέψει στην Τράπεζα να μειώσει τη χρηματοδότησή της από την ΕΚΤ περίπου κατά 550 εκατ. ευρώ και να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο ποσό για μείωση του δανεισμού από τον ELA περίπου κατά 400 εκατ. ευρώ, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Όπως επίσης επισημαίνεται, το ομόλογο είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησής του και θα εξαργυρωθεί στην ονομαστική του αξία. Η αποπληρωμή αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου της κυβέρνησης ύψους 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,75% και λήξη το 2019, η οποία επιτρέπει στην κυβέρνηση να αντικαταστήσει υφιστάμενο χρέος με χρέος χαμηλότερου κόστους.