«Λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις απέναντι σε ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που παραμένει δύσβατο αλλά και χρονοβόρο, δίνει ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Είναι μία εναλλακτική μέθοδος με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη, μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου της επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους».

Την επισήμανση αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε σημερινή εκδήλωση με αφορμή το γεγονός ότι το Επιμελητήριο ανέλαβε από πέρυσι να παρέχει αυτή την υπηρεσία στα μέλη του.

Το ΕΒΕΑ και συγκεκριμένα το Τμήμα Διαιτησιών και το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» του ΕΒΕΑ και με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών - Διαιτησία και διαμεσολάβηση στην υπηρεσία του επιχειρηματία και του πολίτη».

Ο κ. Μίχαλος σημείωσε ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης «αποτελεί τη μόνη επιλογή απέναντι σε ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό νόμων, συχνά διφορούμενων και αλληλοαναιρούμενων, από πολλαπλές επικαλύψεις και από υψηλό βαθμό ασάφειας και πολυπλοκότητας».

Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ, τα μέλη μπορούν να αναζητούν υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Από την αρχική πληροφόρηση και καθοδήγηση, μέχρι την επιλογή διαμεσολαβητών και τη διαχείριση των οικονομικών.

«Θα επαναλάβω ότι η ανάπτυξη του θεσμού της διαμεσολάβησης δεν αναιρεί την ανάγκη για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και μέτρα, τόσο με στόχο την επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης, όσο και -κυρίως- την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου» κατέληξε ο κ. Μίχαλος.