Την TNT Express επέλεξε η παγκοσμίως γνωστή εταιρεία Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS), ως συνεργάτη, για τη μεταφορά κρίσιμων τμημάτων αεροσκαφών  στη Γερμανία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η TNT Express θα συλλέγει τα τμήματα προς μεταφορά από την αποθήκη της Bombardier στην πόλη Groß-Gerau, τις βραδινές ώρες (μεταξύ 10 και 11 μ.μ.) και θα τα παραδίδει στους μηχανικούς συντήρησης αεροσκαφών της LBAS στο αεροδρόμιο Berlin Schoenefeld, το επόμενο πρωί  έως τις 6 π.μ. 

Η συνεπής και έγκαιρη παράδοση των ανταλλακτικών είναι υψίστης σημασίας για την πρόληψη της εμφάνισης των κοστοβόρων περιστατικών «αεροσκαφών επί του εδάφους», ένας όρος στο πεδίο συντήρησης αεροσκαφών, για προβλήματα που το μέγεθός τους είναι αποτρεπτικό για την πτητική λειτουργία.

Η ευελιξία της ΤNT Express να παραλαμβάνει τις βραδινές ώρες και να προωθεί, καθημερινά και οδικώς, τις αποστολές στο αεροδρόμιο Berlin Schoenefeld Airport οδήγησε στην επιλογή της, καθώς η LBAS ήθελε να είναι σε θέση να δίνει τις αποστολές της στο τέλος της ημέρας.

Η υπηρεσία της  TNT καλύπτει την  ταυτόχρονη διαχείριση  φορτίων διαφορετικού βάρους και μεγέθους, από πακέτα έως και παλέτες, συμπεριλαμβανομένων και «επικίνδυνων  αγαθών». Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της LBAS, η TNT Express προσφέρει συνδυασμό εξειδικευμένων υπηρεσιών, προκαθορισμένων υπηρεσιών και άμεσων παραδόσεων.