Μειώνει κατά 0,35 της μονάδας από την Τρίτη 1η Ιουλίου 2014 το βασικό της επιτόκιο χορηγήσεων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Εθνική Τράπεζα. 

Η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κατά 0,10 της μονάδας, έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.

Επίσης, από την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε περιορισμένη μείωση, κατά μέσον όρο 0,07 της μονάδας, των επιτοκίων καταθέσεών της.

Αναλυτική πληροφόρηση αναφορικά με τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων σε ισχύ παρέχεται στα Καταστήματα και την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr).