Τροπολογία για τη διευκόλυνση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν» στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων, κατατέθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση.

Η τροπολογία που στοχεύει επίσης στην εξυπηρέτηση και την ομαλή εξέλιξη του σχεδίου εξυγίανσης του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ορίζει ότι χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι 30.9.2014 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.