Στάσιμη παρέμεινε η ανάπτυξη στη Γαλλία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Η Νο2 οικονομία της Ευρωζώνης επιβαρύνθηκε από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων από τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Η Γαλλία απέφυγε τελικά την ύφεση χάρη στις δημόσιες δαπάνες και τα επιχειρηματικά αποθέματα.

Σημειώνεται ότι η γαλλική στατιστική υπηρεσία προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,7% το 2014, έναντι 1% που είναι ο επίσημος στόχος της κυβέρνησης.