Εξαιτίας της παράτασης που πήραν οι φορολογικές δηλώσεις το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει πως καμία παράταση δεν λαμβάνουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό μερισμα με την καταληκτική ημερομηνία να είναι η 30η Ιουνίου

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών επαναλαμβάνεται ότι με βάση τις αποφάσεις της 3ης Ιουνίου: 
1.    Διευρύνεται το βασικό όριο εισοδήματος από 6.000 ευρώ σε 7.050 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Συνεπώς, για οικογένεια με δύο παιδιά το συνολικό όριο εισοδήματος διαμορφώνεται στα 11.750 ευρώ, από 10.000 ευρώ που ήταν ως τώρα.
2.    Όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα και απορρίφθηκαν, καθώς και όσες θα υποβληθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, καταληκτική προθεσμία για την καταβολή των αιτήσεων, θα αξιολογηθούν με τα εισοδήματα των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και τα νέα εισοδηματικά όρια.

Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι το προς διάθεση ποσό θα αποδοθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία.