Την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Μ. Ι. Μαϊλλης ΑΕΒΕ, από σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, αποφάσισε η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Μ. Ι. Μαϊλλης της 27ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές του Ομίλου και τον επενδυτή HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl.