Με τη μητρική εταιρεία TUI πρόκειται να συγχωνευτεί η βρετανική ταξιδιωτική TUI Travel, όπως αποφασίστηκε. 

Η συμφωνία δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν όμιλο με αξία που υπερβαίνει τα 9,7 δισ. δολάρια. Σημειώνεται πως το 45,5% της TUI Travel, που δεν βρίσκεται υπό την κατοχή της TUI κοστολογείται στα 3,4 δισ. δολάρια.