Αισιοδοξία επικρατεί για το μέλλον στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα « Εξαμηνιαίο Βαρόμετρο Επιχειρηματικού Κλίματος Στον Κλάδο Του Λιανικού Εμπορίου» που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), ο σχετικός δείκτης που αποτυπώνει το επιχειρηματικό κλίμα ανέρχεται στις 40 μονάδες. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Εμπορικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΕΚΕΒΕ), ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο ερευνών και φορέα μελέτης και στρατηγικής, με εστίαση στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών υποστηριζόμενο από ομάδα έγκριτων καθηγητών ΑΕΙ.

Στο δείγμα κυριάρχησαν οι μεγάλες σε αριθμό εργαζομένων επιχειρήσεις (85% είχαν πάνω από 50 εργαζομένους και 45% πάνω από 250), οι οποίες προέρχονται από διάφορους κλάδους του λιανικού εμπορίου, με τα είδη ένδυσης να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (49 %).