Με 62.762.501 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετοχές μετά ψήφου της Eurobank Properties ήτοι 61,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου, συμμετάσχουν πλέον από κοινού και άμεσα μέσω των θυγατρικών τους οι εταιρείες Eurobank και Fairfax Financial Holdings Limited

Όπως προκύπτει από την προηγούμενη γνωστοποίηση οι δύο εταιρείες κατείχαν 76.399.349 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές ή ποσοστό 75,45% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Eurobank, την Τετάρτη 25 Ιουνίου πούλησε 13.636.848 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές, μετά ψήφου της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,47% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχει άμεσα και έμμεσα, μέσω πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών της, 20.252.001 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές ή ποσοστό 20,48% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η δε Fairfax κατέχει πλέον έμμεσα, μέσω πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών της 42.020.371 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές μετά ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 41,50% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.