Πτωτική πορεία, αν και με ήπιους ρυθμούς, παρουσιάζει η εγχώρια κατανάλωση ελαιόλαδου τα τελευταία χρόνια.

Η σχετική μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ, η οποία εξετάζει την εγχώρια αγορά παραγωγής & τυποποίησης ελαιολάδου, αποδίδει την πτώση στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει οδηγήσει τους καταναλωτές σε περικοπή δαπανών ακόμα και για βασικά είδη διατροφής. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η κατανάλωση την περίοδο 2012/2013 εκτιμάται ότι σταθεροποιήθηκε στους 200.000 τόνους, ενώ την τρέχουσα περίοδο προβλέπεται περαιτέρω κάμψη.

Η μείωση αφορά κυρίως επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε μεγάλο βαθμό στο χύμα ελαιόλαδο

Την ίδια ώρα αυξάνεται η κατανάλωση ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας λόγω της χαμηλότερης τιμολόγησής του. Την περίοδο 2012/2013 η εγχώρια παραγωγή εκτιμάται ότι ανέκαμψε, ανερχόμενη στους 357.900 τόνους (+22% από την προηγούμενη περίοδο). Ωστόσο, εκτιμάται ότι το 2013/2014 θα σημειωθεί μεγάλη πτώση κατά 62%, στους 135.500 τόνους, λόγω κυρίως των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η πτώση σε αρκετές από τις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές να ξεπεράσει το 50%.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνων Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Οι προοπτικές του κλάδου είναι θετικές, εφόσον όμως περιοριστεί η διακίνηση χύμα ελαιόλαδου μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών και ενισχυθεί το μερίδιο αγοράς του επώνυμου προϊόντος. Η ανοδική πορεία των εμφιαλωμένων κωδικών θα ενισχύσει την αξιοπιστία του κλάδου, ενώ θα προσδώσει στην ελληνική παραγωγή την προστιθέμενη αξία που της λείπει σήμερα».

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 110 επιχειρήσεων:

  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2012 σημείωσε ήπια υποχώρηση κατά 4%, στα 409,77 εκατ. ευρώ.
  • Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 28,17 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν κάμψη 40%, σε 3,56 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ βελτιώθηκε σε 8,6%, ενώ αντιθέτως το περιθώριο ΚΠΦ μειώθηκε σε 0,4%.
  • Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε οριακά στο 1,1 προς 1. Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στους 3 μήνες ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε σε 0,9%.