Οριακή υποχώρηση κατέγραψε τον Μάρτιο η ανεργία στη χώρα μας και διαμορφώθηκε στο 26,8% από 26,9% τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση της ΕΕ και ακουλουθεί η Ισπανία με 25,1% (στοιχεία Μαΐου). 

Αντίθετα τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Αυστρία 4,7%, τη Γερμανία 5,1% και τη Μάλτα 5,7%.
Την ίδια ώρα καταγράφηκε μικρή υποχώρηση στην ανεργία στην ΕΕ και διαμορφώθηκε από 10,4% στο 10,3% τον Μάιο. Στην ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητη στο 11,6%. 

Όσον αφορά στις επιμέρους επιδόσεις της χώρας τον Μάρτιο, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 23,8%, από 23,9% τον Φεβρουάριο, στις γυναίκες 30,6%, από 30,7%, και στους νέους κάτω των 25 ετών 57,7%, από 57,1% τον Φεβρουάριο ή 173.000 άτομα. 

Στην ευρωζώνη τον Μάιο, ο μέσος όρος ανεργίας στους άνδρες ήταν 11,5%, στις γυναίκες 11,7% και στους νέους κάτω των 25 ετών 23,3%. 

Επίσης, η ανεργία μέσα σε ένα έτος μειώθηκε σε 21 κράτη μέλη, αυξήθηκε σε έξι και παρέμεινε αμετάβλητη στην Αυστρία

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση σε ένα έτος καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (από 5,8% σε 6,3%), στην Ιταλία (από 12,1% σε 12,6%), ενώ η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφηκε στην Ουγγαρία (από 10,5% σε 7,9%) και στην Πορτογαλία (από 16,9% σε 14,3%). 

Τέλος, τον Μάιο, η ΕΕ είχε 25,184 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 18,552 αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η ανεργία μειώθηκε κατά 28.000 άτομα στην Ευρωζώνη και κατά 63.000 άτομα στην ΕΕ.