Την αίτηση αναίρεσης απόφασης που είχε καταθέσει η Ελλάδα, απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η αίτηση χώρας αφορούσε την αναίρεση της απόφασης 2010/152/ΕΕ της Κομισιόν βάσει της οποίας αποκλείστηκε η χορήγηση 132,4 εκατ. ευρώ για τον αγροτικό τομέα.

Με το ποσό αυτό θα καλυπτόταν δαπάνες που είχαν δηλωθεί σε τομείς του βαμβακιού, της αγροτικής ανάπτυξης και της βοήθειας στους απόρους, για τα έτη 2004 – 2007.