Εύσημα αλλά και αστερίσκους περιλαμβάνει η έκθεση του ΔΝΤ για την Κύπρο που δόθηκε σε συνέχεια της έγκρισης της εκταμίευσης της δόσης ύψους 84 εκατ. ευρώ.

Η αποστολή του ΔΝΤ στο νησί αναφέρει πως παρά το γεγονός ότι η ύφεση είναι ακόμη βαθιά, ωστόσο συνέχισε να υποχωρεί, ενώ αναφορά γίνεται στην ανεργία που παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, επισημαίνεται πως αν και οι συνθήκες ομαλοποιούνται, «τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλά, περιορίζοντας την ικανότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια».

Στην έκθεση γίνεται η πρόβλεψη ότι «αναμένεται μία κάπως ηπιότερη συρρίκνωση της παραγωγής για φέτος, που θα ακολουθείται από μια πιο σταδιακή ανάκαμψη. Συνολικά, η οικονομία εξακολουθεί να επιβαρύνεται από μεγάλες ανάγκες του ιδιωτικού τομέα».

Το ΔΝΤ τονίζει πάντως πως το πρόγραμμα της Κύπρου παραμένει σε καλό δρόμο, ενώ εύσημα αποδίδονται για την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι οι κυπριακές Αρχές ενίσχυσαν τις προσπάθειές τους για να ξεπεραστούν καθυστερήσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων, κάνοντας λόγο για τρεις βασικές προκλήσεις:

- Την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

- Τη διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

- Την ενίσχυση των θεσμών για να στηρίξουν τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.