Το «πάγωμα» του τέλους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΤΜΕΑΡ)που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η απόφαση αφορά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Με τα τρέχοντα δεδομένα, σύμφωνα με τη ΡΑΕ το τέλος θα έπρεπε να αυξηθεί από σήμερα (1η Ιουλίου) κατά κατά 24%, αλλά εκκρεμεί η εκτίμηση των επιπτώσεων από το πρόσφατο «πακέτο» μέτρων που έλαβε το ΥΠΕΚΑ.

Τα μέτρα του υπουργείου Περιβάλλοντος περιλαμβάνουν μείωση των τιμών απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας και διαγραφή μέρους των απαιτήσεων των παραγωγών κ.α., η οποία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αν γινόταν τώρα αύξηση 24% στο τέλος, θα έπρεπε να συνοδευθεί από μείωση κατά 36% την 1.1.2015.

Η ΡΑΕ σημειώνει ότι δεδομένων και των οικονομικών συνθηκών και του προβλήματος ενεργειακής πείνας, «θεωρεί σκόπιμο να μην "πλειοδοτήσει" δια της λήψης μέτρων και της αύξησης των τιμών των ενεργειακών αγαθών που πλήττουν υπέρμετρα τον καταναλωτή».