Διαλύεται με απόφαση του συλλόγου των εργαζομένων το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ). 

Έπειτα από την έκδοση δικαστικής απόφασης που δικαίωσε συνταξιούχους του Ταμείου, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ διαλύεται και ρευστοποείται η περιουσία του προκειμένου να επιστραφούν άμεσα τα χρήματα που αναλογούν στους εργαζομένους.