Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Στη συνέντευξη Τύπου που θα παρχωρήσει ο διοικητής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, αναμένεται ότι θα παρουσιάσει λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του περίπλοκου συνόλου μέτρων που ανακοίνωσε η ΕΚΤ τον Ιούνιο. 

Επίσης οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κ. Ντράγκι θα διαβεβαιώσει πως τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά για μια μακρά χρονική περίοδο μετά τις ανακοινώσεις του Ιουνίου, όταν η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο ιστορικό χαμηλό 0,15% και μείωσε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων τραπεζών για πρώτη φορά σε αρνητικό ποσοστό, στο -0,1%, ώστε να ενθαρρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν πιστώσεις στις αγορές για καλύτερες αποδόσεις.