Παροχές περίθαλψης δικαιούνται ανασφάλιστοι οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Οργανισμού στο πλαίσιο της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. 

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΕ παροχές ασθένειας σε είδος, δηλαδή φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται έως τις 28.2.2015 ασφαλισμένοι του Οργανισμού, και τα προστατευόμενα μέλη τους, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προχώρησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα

Οι οφειλές τους θα πρέπει να αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 ενώ ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα συγκεκριμένα έτη να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ

Να σημειωθεί ότι από τη ρύθμιση εξαιρούνται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου 3845/2010.

Συγκεκριμένα ο νόμος 3845/2010 προβλέπει πως: «οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφ' όσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια. Το κατώτατο όριο του χρόνου εργασίας αυξάνεται ανά 120 ημέρες ή τέσσερις μήνες κάθε χρόνο, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού έτους της ηλικίας, και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης».

TAGS