Σε διευκρινίσεις για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της έδωσε σήμερα η διοίκηση της εταιρείας Σελόντα. 

Με ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι με βάση το σχέδιό της προβλέπεται η μετοχοποίηση μεγάλου μέρους των δανείων της εταιρείας εκ μέρους των τραπεζών, ο συμψηφισμός συσωρευμένων ζημιών και η αναχρηματοδότηση του δανεισμού μέσω έκδοσης ομολογιακών δανείων έως 105 εκατ. ευρώ.  

Συγκεριμένα, αναφέρεται ότι η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διενεργείται στο πλαίσιο συμφωνίας που επετεύχθη με τις τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank-Ergasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Attica Bank και Γενική Τράπεζα για την αναδιάρθρωση του δανεισμού και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας. 

Η εταιρεία θα επιδιώξει να βρει έναν ή περισσότερους νέους επενδυτές, ανάλογα με τη δομή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα εγκρίνει η συνέλευση των μετόχων, ενώ τα κεφάλαια που θα αντλήσει θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. 

Τέλος, η Σελόντα εκτιμά ότι η αύξηση και οι λοιπές σχετιζόμενες με αυτή συναλλαγές θα ολοκληρωθούν πλήρως στα τέλη του 2014 ή στους πρώτους μήνες του 2015, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και λοιπών εγκρίσεων.