Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων στην Κύπρο τον Μάιο όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ τα επιτόκια για νέες καταθέσεις στην Κύπρο μειώθηκαν στο 2,49%, από 2,67% που ήταν τον Απρίλιο και 2,50% τον Μάιο του 2013.