Σε αναβάθμιση δύο κυπριακών τραπεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch

Συγκεκριμένα,ο Fitch αναβάθμισε τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας σε CC και CCC από το καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας (Restrictive Default - RD), καθώς και τη βραχυπρόθεση πιστοληπτική αξιολόγηση των δύο τραπεζών σε C από RD.

Επίσης, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση βιωσιμότητας (Viability Rating - VR) της Τράπεζας Κύπρου στο `CC` και της Ελληνικής Τράπεζας στο `ccc`.